ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

Ajutor Incalzire sezon rece

AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI

ÎN SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2019 – MARTIE 2020

 

Incepand cu data de 15 octombrie 2019 se pot depune la Primaria Bascov, Compartiment Asistenta Sociala (etaj I), cererile si declaratiile pe propria raspundere, insotite de documentele privind componenta, veniturile si bunurile solicitantilor (terenuri, locuinte, masini).

La inceputul sezonului rece noiembrie 2019-martie 2020, termenul limita de depunere a cererilor si declaratiilor pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului de incalzire a locuintei este pana la 20.11.2019.

Dupa aceasta data, stabilirea dreptului se va face astfel:

a) incepand cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele pana la data de 20 ale lunii respective;

b) incepand cu luna urmatoare pentru cei care au depus documentele dupa data de 20 ale lunii respective.

 

1.Temeiul legal al acordării ajutoarelor:

OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, modificată şi completată de O.G. nr.27/2013, HG nr.920/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare ale OUG 70/2011, modificate si completate cu HG nr.778/2013.

Ajutorul se acorda pentru consumatorii de gaze naturale, lemne, carbuni, combustibili petrolieri si energie electrica,

Acesta se acorda numai pentru un singur sistem de incalzire, acesta fiind cel principal utilizat.
 

2.Cine poate beneficia de ajutoarele pentru încălzirea locuinţei:

- Familiile şi persoanele singure ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici de 615 lei (pentru incalzirea cu gaze, energie electrica sau lemne).

Familia - sotul, sotia, precum si alte persoane, indiferent daca intre acestea exista sau nu relatii de rudenie, care au acelasi domiciliu ori resedinta si/sau care locuiesc si gospodaresc impreuna, sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei;

Persoana singura - persoana care a implinit varsta de 18 ani, care locuieste singura si nu se mai afla in intretinerea parintilor, precum si persoana cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, care locuieste si se gospodareste singura si are capacitate de exercitiu anticipata, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata.

Locuinta de domiciliu sau de resedinta - constructia cu destinatia de locuinta aflata in proprietatea titularului ajutorului ori inchiriata sau asupra careia exercita un drept de folosinta in conditiile legii, situata la adresa inscrisa in actele de identitate ale membrilor de familie sau, dupa caz, adresa la care persoanele sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei. Se asimileaza locuintei de domiciliu sau resedintei si locuinta de necesitate, precum si locuinta sociala, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii locuintei nr.114/1996,republicata.

3.Cine depune cererea: titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este:

  • proprietarul locuinţei sau succesorul de drept al acestuia (daca detine certificat de mostenitor);

  • persoana care a înstrăinat locuinţa pe baza unui contract de vanzare-cumparare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitatie, a unui act de donatie ori de intretinere cu caluza de habitatie (cu acordul proprietarului declarat la notariat);

  • titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune;

  • alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietar/titular de contract de închiriere (in cazul in care acesta din urma nu locuieste in acea locuinta);

  • reprezentantul legal pentru persoane singure care nu au împlinit 18 ani.

 

4.Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei :

 

Venituri nete lunare/membru de familie

Gaze naturale

- Lei -

Lemne şi cărbuni

- Lei -

Energie electrică

- Lei -

<155 lei

262

54

240

155,1 lei-210 lei

190

48

216

210,1 lei-260 lei

150

44

192

260,1 lei-310 lei

120

39

168

310,1 lei-355 lei

90

34

144

355,1 lei-425 lei

70

30

120

425,1 lei-480 lei

45

26

96

480,1 lei-540 lei

35

20

72

540,1 lei-615 lei

20

16

48 

5. Acte necesare pentru depunerea dosarelor:

 

      - Cerere si declaratie pe proprie raspundere (de la primarie);

- C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;

- Certificate naştere pentru copii sub 14 ani;

- Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţ, plasament, etc;

- Act proprietate / contract închiriere / comodat;

- Adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemnizatie sau extras de cont;

- Adeverinta de venit de la Finante Pitesti pentru cei care declara ca nu au venituri sau pentru cei cu venituri din activitati independente;

- Adeverinta de rol privind componenta familiei si terenul detinut (cererea se depune la registratura);

- Dovada detinere autoturism/motocicleta (primarie – Taxe si impozite); Carte de identitate autoturism / motocicleta (pentru cei care detin);

- Adeverinta institutie de invatamant pentru studenti;

- Factura din luna anterioara – pentru ajutorul de incalzire cu gaze sau energie electrica (nu se accepta chitanta!);

 

*** Pentru solicitantii ajutorului de incalzire cu gaze sau curent electric ce locuiesc la bloc, cererea se va depune la primarie cu viza asociatiei de proprietari care va confirma numarul de camere si de persoane;

*** Persoanele care detin bunuri in alte localitati sau au alt domiciliu, vor depune certificat fiscal de la primaria de domiciliu sau a localitatii pe raza careia se afla bunurile;

*** Pot fi solicitate si alte acte dupa caz.  

 

La completarea cererii, veniturile declarate vor fi cele realizate in luna anterioara depunerii cererii!  

 

6. Ce obligaţie au beneficiarii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei: să anunţe la primăria de domiciliu orice modificare intervenită în componenţa familiei sau a veniturilor de natură a conduce la modificarea ajutorului acordat.

    Modificările se anunţă prin depunerea unei noi cereri si declaraţii însoţită de actele care atestă modificarea, în termen de 5 zile de la producerea acestora.

 

 

 Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social / ajutorului pentru încălzirea locuinţei / alocaţiei pentru susţinerea familiei


Bunuri imobile
1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;
2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.            

Bunuri mobile*
1. Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;
4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”;
5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric;
(*)Aflate în stare de funcţionare.
Depozite bancare
1. Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

Terenuri /animale şi/sau păsări
1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ: Deţinerea de catre persoana singura sau de catre unul din membrii familiei a unuia dintre bunurile menţionate, conduce la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei.

 

ALTE PRECIZARI

  • Dreptul la ajutorul pentru incalzirea locuintei se stabileste prin dispozitia primarului;

  • In cazul solicitarii ajutoarelor pentru energie electrica, se efectueaza obligatoriu anchete sociale pentru toate situatiile, in vederea verificarii sistemului de incalzire utilizat (sa fie autorizat);

  • Pe parcursul sezonului rece, la sesizarea tertilor sau la solicitarea agentiilor teritoriale, se vor efectua anchete sociale pentru verificarea situatiilor semnalate si determinarea cazurilor de eroare si frauda. Sumele incasate necuvenit se recuprereaza in conditiile legii;

  • Ajutorul pentru incalzirea cu gaze naturale si energie electrica se acorda la nivelul cuantumului ajutorului stabilit prin dispozitia primarului daca valoarea consumului este mai mare, respectiv la valoarea consumului daca acesta este mai mic decat cuantumul ajutorului stabilit prin dispozitia primarului.

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud